Оружар

Курсот е наменет за техничките лица кои во војска, полиција и приватен сектор работат на одржување и поправка на пиштол, карабин и сачмарки.

Цел на курсот е сите студенти да се здобијат со напредно практично знаење за механичките карактеристиките на функционирање, детално расклопување, инспекција и одржување на пиштол, карабин и сачмарка.

Курсот трае три дена.

Теми на курсот:

 • Безбедносни правила и ракување со пиштол, карабин и сачмарка
 • Технички делови на пиштол, карабин и сачмарка
 • Детално расклопување и склопување на техничките делови на пиштол, карабин и сачмарка
 • Откривање на проблеми за техничко функционирање и замена на расипани/скршени делови кај пиштол, карабин и сачмарка
 • Сервис и одржување на пиштол, карабин и сачмарка
 • Магазин/рамка расклопување и склопување
 • Функционална проверка на работењето на пиштол, карабин и сачмарка
 • Оперативно полнење, репетирање и празнење на пиштол, карабин и сачмарка
 • Пукање, застој и отклонување на застој на пиштол, карабин и сачмарка
 • Центрирање на пиштол, карабин и сачмарка
 • Контрола на муниција
 • Постапки за безбедно чување на пиштол, карабин и сачмарка
 • Чистење, подмачкување и одржување на пиштол, карабин и сачмарка
 • Постапки за безбедно ракување со пиштол, карабин и сачмарка и изведување на безбедно гаѓање на стрелиште
 • Специјален алат за пиштол, карабин и сачмарка
 • Пукање со пиштол на 10/15/25м
 • Пукање со карабин на 50/100м
 • Пукање со сачмарка на 25/50м
 • Теоретски и практичен тест

Секој студент е детално оценуван во секоја област од курсот преку практични вежби и пишан тест.

Со успешно завршување на тренинг курсот студентите ќе се стекнат со диплома Оружар за Пиштол и диплома Оружар за Карабин и Сачмарка.

Аплицирај Онлајн