TRAJNIM PROGRAMA E AKADEMISË

  1. Principet Izraelite për VIP Mbrojtjen dhe për Anti-Terrorizëm (3ditë)
  2. Metodat dhe taktikat e Armatosura Izraelite dhe ato të Paarmatosura (5 ditë)

  1. Nëpunësi për Sigurim (Banka, Aeroportet, Hotelet) (7 ditë)

  1. Metodat dhe Taktikat Izraelite për VIP mbrojtje – Single Operative (15ditë)

  1. VIP mbrojtje dhe operacionet ekipore – Lider ekipi (21 ditë)

  1. Metodat dhe taktikat Izraelite për vozitje të mbrojtur (3 ditë)

  1. Trajnim dhe manovrim për civil (2 ditë)

v Pjesa më e madhe e trajnimit, edukimit dhe manovrimit zhvillohet në Maqedoni, ku të gjithë kurset zhvillohen pa ndërprerje në periudha të ndryshme të vitit. Me ndihmën e disa pjesëve praktike të trajnimit ne i aftësojmë studentët tanë.

 

Aplikoni në internet

v Ne e mirëmbajmë karakterin ndërkombëtar të trajnimit duke i dhënë mundësi personelit të kualifikuar për sigurim një rindërtim të profesionit të tyre