Дипломи

Дипломите и Сертификатите се интернационално препознаени и признати во светот во областа на обезбедувањето и заштитата.

Ние во Академијата сме свесни за времето потребно да се истренира и да се стане оперативец за заштита, но во правец на намалување на трошоците на учесниците ние за време на курсевите сме сконцентрирани на давање на едиственото и специјализирано знаење на Израелските Методи и Тактики од областа на заштитата и обезбедувањето.

ПОТРЕБНИ ИСПИТИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ДИПЛОМА:

 • Користење на оружје
 • Борбено стрелање
 • Борбен дух
 • Оперативен фитнес
 • Одлучност
 • Методи на невооружена заштита ( Крав Мага)
 • Доверливост и лојалност
 • Иницијатива
 • Емотивна стабилност
 • Ред и дисциплина
 • Агресивност
 • Храброст
 • Самокритичност
 • Функционирање под притисок
 • Тактичко расудување
 • Способност за работа во тим
 • Тактичко размислување
 • Скромност и способност да биде водач
 • Испитни прашања ( теориски дел)
 • Практичен дел