Офицер за обезбедување (Банки, Аеродроми и Хотели)

Наменет за: персоналот за Заштита од владиниот и приватниот сектор

НАШИТЕ ЦЕЛИ:

Студентите да се стекнат со основно знаење што ќе им овозможи брз одговор и неутрализирање на разни закани.

НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА НА КУРСОТ:

МОДУЛ 1 – ОДРЕДУВАЊЕ НА ЗАКАНИ (ТЕОРИЈА)

 • Потенцијални непријатели
 • Типови на непријатели
 • Мотиви
 • Цели
 • Етапи на подготовки за напад

МОДУЛ 2 – МЕТОДИ И КОНЦЕПТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА

 • Заштита на објекти
 • Транспорт на вредности
 • Обезбедување на настани
 • Антисаботажа
 • Пишување на безбедносен извештај
 • Принципи на Патрола
 • Професионално однесување
 • Анализи за човечко однесување и говорот на телото
 • Физичка и техничка заштита
 • Мерки за превентивно однесување
 • Реакција во кризни ситуаци
 • Проверка на објекти и возила
 • Меморија и Обсервација
 • Основи на тајно следење и набљудување

МОДУЛ 3 – ТРЕНИНГ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Овој тренинг е составен да покрие широк спектар на критични изданија што се однесуваат за безбедно ракување носење и користење на пиштолот. Исто така, ги покрива фундаменталните концепти во изведба под стрес во борбена ситуација и нивните последици.

Менталните аспекти на тренингот се покриени како и психичкиот стрес во борбена ситуација и нивните последици.

 • Сигурносни иструкции
 • Запознавање со оружјето и неговите делови
 • Оперативна проверка на оружјето
 • Метод на инстиктивно пукање
 • Нишанење Користење на 1 и 2 раце за пукање
 • Репетирање
 • Ставови за пукање – стоење / на колено / со вртење
 • Вртење за 360 степени и пукање
 • Трчање и пукање одејќи / трчајќи
 • Совладување застој на пиштол
 • Полнење и менување на шаржерот
 • Користење на заклони
 • Пукање во повеќе напаѓачи

МОДУЛ 4 – НЕВООРУЖЕНИ МЕТОДИ И ФИТНЕС ТРЕНИНГ-ОСНОВНО НИВО

 • Фитнес тренинг за службата за заштита
 • Истегнување
 • Издржливост
 • Брзина
 • Вежби за спретност
 • Вежби за одлучност
 • Агресивност и боречки вештини
 • Типови на напад
 • Техники на напад и одбрана
 • Разоружување на непријателот-огнено оружје, ножеви, палки, рачни гранати и.т.н.
 • Техники за контролирање, приведување и совладување
 • Претрес (рутина и агресија)
 • Удирање и фрлање
 • Физички фитнес тест
Аплицирај Онлајн