За Нас

Интернационалната Академија за Обезбедување – Македонија е формирана 2005 год. во соработка со Интернационалната Академија за Обезбедување-Израел.

Интернационалната Академија за Обезбедување е практичен тренинг центар.
Интернационалната Академија за Обезбедување е проактивна организација која се грижи и превзема делотворни и стратешки мерки за безбедност.

Нашата организација има многугодишно искуство во одбраната од насилството и терористичките операции.

Наша цел

Спречување, интервенирање и совладување на насилниот криминал и тероризмот кои се распространети ширум светот.

Изучување на методологијата на израелски стил за обезбедување и заштита, и делење на изреалското практично искуство насекаде во светот со пријателски земји.

Усовршување на оперативност на студентите за извршување на своите обврски во стресна состојба, и ненадејни сценарија на напад.