Д.М.-Обезбедување на Аеродром

Заминувам од овој курс збогатен со навистина одлични информации и тренинг. Обуката за време на курсот беше добра со рамнотежа меѓу хуморот и професионализмот. Дефинитивно сакам да посетам и некој од напредните курсеви.