Д.С.-Телохранител

Многу професионално реализиран курс со покриеност на сите очекувани теми. Го препорачувам курсот на сите потенцијални Телохранители.