Ф.К.-ВИП Возач

Слушајќи те ми даде инспирација и мотивација за унапредување на техниката која ми беше презентирана на курсот, особено техниката за против тајно пратње и набљудување. Благодарам за твојот напор и ангажираност.