Г.А.-Телохранител

Иако претходно имам работено како Телохранител, никогаш досега немам видено никој да употребува ваков вид на техника на учење како на овој курс. Методите на учење беа ефективни и најдов целосен пристап за да бидам професионален. Мислам дека од овој курс ќе заминам со способност да делувам на многу попрофесионален начин.