Г.С.-Обезбедување во банка

Свесен сум дека научив значајни работи на овој курс. Овој тренинг беше навистина “реален“и сработен многу професионално. Свесен сум дека заминувам од овој курс со здобиени екстремно корисни информации.