Ј.Б.-Обезбедување

Курсот дефинитивно ти помага да ги видиш твоите силни и слаби точки. Илија има огромна вредност на знаење за Тајно пратење и набљудување и како и за постапките за заштита и сватив дека неговите методи се најдобри за заштита на агентот и клиентот.