С.М.-Телохранител

Пријателско, неформално опкружување, што не би можел да го кажам за другите курсеви на кои сум земал учество во други школи. Непосредно зборување, искреност и како врв на се може да прашаш за уште! Учиш многу и брзо, ако сакаш да станеш експерт ова е местото од каде треба да почнеш.