Т.С.-Обезбедување

Овој курс навистина ме ослободи од сите предрасуди во врска со ВИП Заштитата и Тајно пратење и набљудување професијата. Навистина е многу потешко со оглед на фактот што за прв пат учествував. Секогаш претпоставував дека би постоел ризик, но не толку многу колку што научив во изминатите десет дена. Тоа е тешка работа. Немам никакви негативни забелешки во врска со курсот, иако понекогаш беше тешко, јас навистина уживав.