З.Д.-Полицаец

Инструкторот беше многу добар. Темите беа покриени “многу добро“, научив многу добри работи и страшно уживав во сите теми од курсот. Секако го препорачувам овој курс на секого што мисли да стане телохранител.